Privacy Verklaring van de website https://www.wellnessessentials.nl 

Contactgegevens:

Wellness Essentials is te bereiken via het contactformulier op de website of via de mail: info@wellnessessentials.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wellness Essentials respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam (bij contact opnemen via contactformulier of bij aanmelden nieuwsbrief)
– Adresgegevens (bij contact opnemen via contactformulier)
– Telefoonnummer (bij contact opnemen via contactformulier)
– E-mailadres (bij contact opnemen via contactformulier of bij aanmelden nieuwsbrief)
– IP-adres (bij bezoeken van de site en achterlaten reactie)
– Locatiegegevens (bij bezoeken van de site)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bij bezoeken van de site)
– Internetbrowser en apparaat type (bij bezoeken van de site)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Wellness Essentials heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wellnessessentials.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wellness Essentials verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief.
Bij aanmelding wordt je voornaam en e-mailadres gevraagd.
Heb je jezelf aangemeld voor het de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal 4 keer per maand de nieuwsbrief.
• Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar info@wellnessessentials.nl.
• Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram.
Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn content interessant is.
Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wellness Essentials neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Wellness Essentials gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Google Analytics
Meer informatie over Google kun je hier vinden

– WordPress
Als bezoekers reacties achterlaten op de site of contact opnemen via het contactformulier, verzamelt Wellness Essentials de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent om spam opsporing te helpen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wellness Essentials bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
IP-adressen en email adressen die zijn verkregen doordat je een reactie achter hebt gelaten blijven bewaard tot de website offline wordt gehaald!

Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness Essentials deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Wellness Essentials blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wellness Essentials jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wellness Essentials werkt samen met de volgende partijen:


• Antagonist is de host van Wellness Essentials
Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Antagonist.
Antagonist heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

• Daarnaast gebruikt Wellness Essentials cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wellness Essentials gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Wellness Essentials gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden of werkt Wellness Essentials mee samen.
Hieronder een overzicht:

– Google Analytics
 (tracking cookie) Meten hoe je de website gebruikt, hoe je mij hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.
– Bol.com
(tracking cookie) Meten via welke affiliate link je naar de website van Bol.com gaat. 
– Social Media
(Social Media cookie) Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’.
Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.
– Adverteerders
(tracking cookie) Meten via welke link je naar de website van de adverteerder gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wellness Essentials en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wellnessessentials.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wellness Essentials wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wellness Essentials neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wellnessessentials.nl